Göteborg Gospel konsert "Hold on"

Låtordning konsert

1. It's a good day. Solist: Magdalena Svanström2. The Lord is good3. It's your season. Solist: Pia Johansson4. You are never alone5. Hold on tight. Solist: Ulf6. Allsång med publiken: You've got a friend7. Lord of all. Solist: Joy Brattström8. Hear my cry. Solist: Åsa Nomark9. For God so loved the world10. All around ------- […]
- - - - - - _ _ Vänligen logga in för att komma åt medlemssidorna: log in
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram