Notis innan du läser dessa villkor:
Både för dig och för oss är det alltid skönt att ha tydligt specificerat vad vår tjänst innebär och hur upplägget är tänkt att fungera. För oss är det dock alltid viktigast att du som deltagare i vår verksamhet är nöjd, så tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar eller vill ändra. 

_____________________________________________________________________________

Pop-in & Sing Online/Nomark Sweden AB tillhandahåller en abonnemangstjänst för som ger våra medlemmar tillgång till sånginspiration via livestreamade sändningar, inspelad sånginspiration, video via vår webbplats popinandsing.com samt via vårt samarbete med appen We Are Voice.

 1. Medlemskap

  1.1. Ditt Pop-in & Sing online-medlemskap kommer att fortsätta tills det avslutas. För att använda kunna använda tjänsten måste du ha tillgång till internet samt tillhandahålla en eller flera Betalningsmetoder. Med ”Betalningsmetod” avses en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod som kan behöva uppdateras då och som kan inkludera betalning via ditt konto med en tredje part. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före ditt faktureringsdatum godkänner du att medlemsavgiften för nästa faktureringsperiod debiteras från din betalningsmetod (se ”Avslutande” nedan).

  1.2. Vi kan i framtiden erbjuda flera olika typer av abonnemang, i dagsläget (2021-05-22) tillhandahåller vi endast en typ av abonnemang.1.3 Om det i ditt abonnemang även ingår ett medlemsskap i vår grupp "Pop-in & Sing Online" på appen We Are Voice (www.wearevoice.se) så vill vi förtydliga att denna tjänst inte tillhandahålls av oss. Vi ansvarar för att ge dig åtkomst som medlem, och på våra sidor finns videos och instruktioner för hur appen fungerar, men vi hänvisar till appens support gällande tekniska frågor som är av mer avancerad karaktär (självklart hjälper vi till i den mån vi har kunskapen).
 2. Fakturering och Avslutande

  3.1. Faktureringsperiod. Medlemsavgiften för Pop-in & Sing Online kommer att debiteras via din Betalningsmetod på det angivna betalningsdatumet på sidan ”Mina sidor”.

  3.2. Betalningsmetoder. För att använda tjänsten måste du tillhandahålla en eller flera Betalningsmetoder. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det inte finns tillräckliga medel eller annat, och du inte avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till tjänsten tills vi har kunnat debitera en giltig Betalningsmetod.

  3.3. Uppdatering av dina Betalningsmetoder. Du kan uppdatera dina Betalningsmetoder genom att besöka sidan ”Konto”. Vi kan även uppdatera dina Betalningsmetoder utifrån information som tillhandahålls av betaltjänstleverantörerna. Efter eventuella uppdateringar godkänner du att vi fortsätter att debitera enligt de(n) tillämpliga Betalningsmetoden eller Betalningsmetoderna.

  3.4. Avslutande. Du kan avsluta ditt Pop-in & Sing-abonnemang när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till tjänsten till slutet av din faktureringsperiod. Gå till Konto-sidan (Mina sidor) och klicka på din prenumeration och därefter på knappen "Avsluta" för att avsluta abonnemanget. Om du avslutar ditt abonnemang avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av din aktuella faktureringsperiod.

  3.5. Pris- och abonnemangsändringar. Det händer att vi förändrar våra abonnemang och ändrar priset på vår tjänst. Men alla prisändringar eller förändringar av dina abonnemang kommer att börja gälla tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta.

  3.6. Om du har fått en inledande gratismånad när du tecknade abonnemanget, så behöver du ändå ange betalningsmetod vid skapandet av ditt abonnemang/prenumeration. Systemet har då all information som behövs för att förnya medlemsskapet efter en månad. Tänk på att du behöver avsluta ditt abonnemang innan ditt förnyelsedatum (se 3.1). Därefter löper abonnemanget på månad efter månad tills du väljer att avsluta. Kontakta oss om du har problem med att hitta hur du gör för att avsluta, vi hjälper dig självklart manuellt. Tänk dock på att kontakta oss i tid så vi hinner att avsluta abonnemanget, helst några dagar innan.
 3. Pop-in & Sing Online

  4.1. Du måste vara minst 18 år för att kunna abonnera på vår tjänst. Minderåriga får bara använda tjänsten under en vuxens tillsyn.

  4.2. Pop-in & Sing Online och allt innehåll som visas genom tjänsten är endast för din personliga och icke-kommersiella användning och får inte delas med personer utanför ditt hushåll.

  4.3. Du får inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, erbjuda till försäljning eller använda innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom Netflix-tjänsten.
 4. Lösenord och kontoåtkomst. Den medlem som skapade Pop-in & Sing Online-kontot och vars Betalningsmetod debiteras (”Kontoägaren”) är ansvarig för all aktivitet som sker på kontot. För att behålla kontrollen över kontot och för att förhindra att någon annan får tillgång till kontot (vilket kan inbegripa information om den senaste aktiviteten på kontot) bör Kontoägaren inte avslöja lösenordet eller detaljer om Betalningsmetoden för någon annan.
 5. Övrigt

  5.1. Tillämplig lag. Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige.

  5.2. Kundtjänst. Kontakta oss på info@popinandsing.com om du har några frågor.

  5.3. Ändringar i Användarvillkor. Vi kan ibland ändra dessa Användarvillkor. Vi kommer att meddela dig minst 30 dagar innan dessa ändringar börjar gälla för dig.

  5.4. Elektronisk kommunikation. Vi kommer endast att skicka information till dig om ditt konto i elektronisk form, till exempel via e-post till den e-postadress som du angav när du registrerade dig.

Senast uppdaterad: 24 jan 2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram